Πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας

Τα ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Κρεμαστός σφιγκτήρας αντικεραυνικής προστασίας 

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0809994.0

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Σφιγκτήρας σύρματος χαλκού-αλουμινίου ειδικού σχήματος

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 08 860 184,8

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Ένας μονωτικός σφιγκτήρας καταπόνησης

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0809978.1

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Αλεξικέραυνο μονωτικό βελόνας

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0835810.8

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Σφιγκτήρας στερέωσης καλωδίου υψηλής τάσης

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0861292.7

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Μια συσκευή αντικεραυνικής προστασίας υψηλού διαστήματος

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0836 412,8

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Ένας νέος τύπος απαγωγέα Πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0836 398,1

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Προστριμμένο αντικραδασμικό σφυρί

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0836 415.1

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Σφιγκτήρας ανάρτησης εξοικονόμησης ενέργειας

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0809979.6

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Ακροδέκτες από χαλκό και αλουμίνιο

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2017 2 0809975.8

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Κρεμαστό σύρμα σφιγκτήρα

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2018 2 1867120.1

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Ακροδέκτες από χαλκό και αλουμίνιο

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2018 2 1867 200,7

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Ένας σφιγκτήρας καταπόνησης

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2018 2 1867069.4

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Αποσπώμενο μπουλόνι ροπής από κράμα αλουμινίου

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2020 2 0797624.1

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Όνομα ευρεσιτεχνίας:Σφιγκτήρας σύνδεσης γενικής χρήσης για μονωτικό διακόπτη τύπου διπλής εξόδου

Αριθμός πιστοποιητικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας:ZL 2020 2 0809254.9

Διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Zhejiang Beili Electric Power Technology Co. Ltd

Πιστοποιητικό εγγραφής πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού υπολογιστή της εταιρείας μας

όνομα λογισμικού:Σύστημα δοκιμής αντοχής του σφιγκτήρα εφελκυσμού V1.0 

όνομα λογισμικού:Σύστημα διαχείρισης συνδέσεων ηλεκτρικού εξοπλισμού V1.0

όνομα λογισμικού:Λογισμικό εφαρμογής δοκιμής μονωτή V1.0

όνομα λογισμικού:Λογισμικό ελέγχου ανίχνευσης σφιγκτήρων χαλκού και αλουμινίου V1.0

όνομα λογισμικού:Σύστημα ελέγχου εξοπλισμού σφιγκτήρα ανάρτησης V1.0

όνομα λογισμικού:Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης αντικεραυνικής προστασίας V1.0