Εγκαταστάσεις Αποθήκης

Η Beili διαθέτει αποθήκη πρώτων υλών, αποθήκη υλικών συσκευασίας, αποθήκη ημιτελών προϊόντων και αποθήκη τελικών προϊόντων και καταγράφουμε τα δεδομένα κάθε αποθήκης στο σύστημα ERP, το οποίο είναι βολικό για τον έγκαιρο έλεγχο του αποθέματος διαφόρων προϊόντων.

Η αποθήκη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της παραγωγής, παρέχοντας έτσι αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας